muzee logo muzee banner permeke banner

Het echte « Mu.ZEE imaginaire », Oskar Serti in Oostende (30/01 - 01/05/2016)

http://mailing.encima.be/mediastorage/FSImage/6039/Serti.jpg

Gedurende heel het jaar 2016 zal Patrick Corillon interveniëren in de collectiepresentatie van Mu.ZEE. Vier tentoonstellingen, in verband met het project van het museum om een sterke dialoog tot stand te brengen tussen collectie, tentoonstelling en geheugenonderzoek, zullen elkaar opvolgen in elk van de vier seizoenen. Met de collectie als inspiratiebron, zal hij de bezoeker uitnodigen om een bezoek te brengen aan zijn verhalend universum, waar werken uit Mu.ZEE en verhalen afkomstig uit zijn imaginair museum (Oskar Serti Museum) elkaar kruisen. Elke tentoonstelling, in vier talen gepresenteerd, zal gepaard gaan met artistieke evenementen binnen en buiten de muren van Mu.ZEE: het virtuele Oskar Serti Museum, verhalende performances en uitgaven zullen elk seizoen de interventies van Patrick Corillon kracht bijzetten.     

Het eerste luik van de presentatie : Oskar Serti in Oostende, is open vanaf 30/01 – 01/05/2016.

meer info »

Comitee Mu.ZEE 2.0 stelt voor : Enter #3 - Wesley Meuris - SIDE (29/01 - 15/05/2016)

http://mailing.encima.be/mediastorage/FSImage/6040/Assem_kl.jpg

Vanaf 29 januari is Wesley Meuris te gast op het Enter-platform in Mu.ZEE.  

Het werk van kunstenaar Wesley Meuris (°1977) heeft een sterk architecturaal of zelfs een wetenschappelijk karakter en laat zich niet makkelijk ontvouwen. Zijn sculpturen en installaties gaan vaak gepaard met tekeningen en analytische schema’s ter versterking van het ‘tonen’ van de dingen. Het lijkt of hij ons het ‘zien’ of ‘observeren’ wil tonen, en daarenboven vraagt hij het ons toe te eigenen: een zwembad, een vitrinekast, een notitieblok, een promotiecampagne…


Beeld : Wesley Meuris

meer info »

Open dit weekend : CHAMBRES D'O (huiskamerfestival, 29, 30 & 31 januari) - laatste tickets!

http://mailing.encima.be/mediastorage/FSImage/6041/Affiche.jpg

Wat is er gezelliger dan de donkere winterdagen samen lekker binnenskamers door te brengen?

Chambres d’O brengt dit weekend een hartverwarmend festival met muziek, theater, dans, literatuur en beeldende kunst.

Maak je klaar voor deze unieke belevenis, in 30 gastvrije huiskamers, vol onverwachte ontmoetingen waarbij (mede)stadsbewoners jou in hun salon, aan de keukentafel, in de slaapkamer … uitnodigen en artiesten je op enkele luttele meters verrassen.

Alle informatie over tickets (tarieven, verkoopplaatsen,...) vind je via deze link

Chambres d'O is een samenwerking van Kunstvaarders vzw (Mu.ZEE, TAZ, Vrijstaat O. en de Grote Post).

meer info »

Verwacht : Honoré ∂’O - '2° warmer, als iets geen hoek of buiging heeft' (16/04 - 04/09/2016)

http://mailing.encima.be/mediastorage/FSImage/6046/Klembord01.jpg

Honoré ∂’O  blikt in deze solotentoonstelling terug op een oeuvre dat hij sinds midden jaren tachtig heeft opgebouwd. In 2° warmer, als iets geen hoek of buiging heeft worden een aantal sleutelwerken uit het rijke oeuvre van Honoré ∂’O  uitgelicht. Ze fungeren als een leidraad doorheen de tentoonstellingsruimtes en treden op als katalysator van herinneringen uit een ver of nabij verleden en van nieuwe reflecties, beelden en gedachten.

Beeld : Honoré ∂’O

meer info »

Mu.ZEE | Romestraat 11 | 8400 Oostende
www.muzee.be



 

Uitschrijven